שם:
דוא"ל:
פרטים:
הצטרפות לעידכונים חמים
שם: דוא"ל:  
אושר סופית: חישוב מס נפרד לבני זוג שעובדים יחד (מס מאוחד)
 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 30 בדצמבר 2013 את הצעת החוק שהגיש שר האוצר, יאיר לפיד, המבטלת את חישוב המס המאוחד לזוגות נשואים העובדים באותו עסק.
 
עד לשינוי האמור, ההסדר הקיים קובע כי קיימת תלות בין מקורות ההכנסה של זוגות נשואים העובדים בעסק משותף וחישוב מס נפרד יתאפשר רק עד תקרה של כ – 50,000 ש"ח בשנה. מציאות זו יוצרת עיוות, שבמסגרתו בני זוג העובדים בשתי משרות ומשלמים מס כל אחד עבור הכנסתו, הופכים לבן זוג אחד העובד בשתי משרות ומשלם מס עבור שתיהן. מצב זה גורר שיעורי מס גבוהים יותר לעומת חישוב נפרד של הכנסות בני הזוג כמו שכירים רגילים.
 
השינויים העיקריים שנקבעו הינם: 
1. חישוב מס נפרד לבני זוג בעסק משותף אשר לכל אחד מהם עד 50% מהבעלות, יתאפשר בהתקיים שלושה תנאים מצטברים:
I. עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה באותו העסק. 
II. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה באותו העסק.
III. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים צריך לשמש באופן קבוע את אותו העסק ומרבית הפעילות של העסק נעשית בו. 

2. הסעיף שקובע כי שר האוצר רשאי לקבוע הוראות ביצוע לחוק בוטל, זאת על מנת למנוע אפשרות שהחוק ירוקן מתוכנו באמצעות הקשחת קריטריונים ע"י רשות המיסים. 

3. שינוי החוק הינו מכאן ואילך ולכן לא ניתן לבטל את הרטרואקטיביות. הטיפול בחובות משנים קודמות יערך לשנים 2009-2013 ובני הזוג ישלמו רק את הקרן, ללא ריבית, הצמדה ו/או קנסות. תתאפשר פריסה על פני חמש שנים. תיקים ו/או נישומים מלפני שנת 2008 שלא נבדקו ולא נפתחו, לא ייפתחו. 
 
משמעות הצעת החוק הינה שכל אחד מבני הזוג ייהנה מחישוב מס נפרד, על פי מדרגות המס של שכרו, ויוכל ליהנות גם מנקודות הזיכוי והטבות המס המגיעות לו וזהו שינוי שייטיב עם הזוגות. 
 
תחולת הצעת החוק היא מיום 1.1.2014.

רחוב הברזל 3, תל אביב 69710 I טל: 03-5628333
כל הזכויות שמורות 2010